RADA ŠKOLY zloženie od 13. decembra 2014

Mgr. Jana Vetterová

 

predsedníčka

 

za rodičov - Semerova

Michaela Lisická

 

podpredsedníčka

 

za rodičov - Semerova

Martina Vavrová

 

členka

 

za rodičov - Semerova

Mgr. Slávka Rozenbergová

 

členka

 

za rodičov - Čechy

Helena Balážová

 

členka

 

za pracovníkov ZŠ

Mgr. Rút Immerová

 

zapisovateľka

 

za pedagógov ZŠ

Mgr. Dagmar Jančigová

 

členka

 

za pedagógov ZŠ

Ing. Peter Čelko

 

člen

 

za Obec Semerovo

Ing. Peter Balogh

 

člen

 

za Obec Semerovo

Ing. Marek Vetter

 

člen

 

za Obec Semerovo

Janka Baranovičová

 

členka

 

za Obec Čechy

Štatút rady školy pri ZŠ Semerovo úprava po 13. 12. 2014

 

RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO od septembra 2014

IV. volebné obdobie 2012/2016

od 30. 9. 2014

Mgr. Jana Vetterová predsedníčka za rodičov - Semerova
Michaela Lisická podpredsedníčka za rodičov - Semerova
Martina Vavrová členka za rodičov - Semerova
Mgr. Slávka Rozenbergová členka za rodičov - Čechy
Helena Balážová členka za pracovníkov ZŠ
Mgr. Rút Immerová zapisovateľka za pedagógov ZŠ
Mgr. Dagmar Jančigová členka za pedagógov ZŠ
Ing. Marek Vetter člen za Obec Semerovo
Ing. Marek Šemelák člen za Obec Semerovo
Marián Kasák člen za Obec Semerovo
Janka Baranovičová členka za Obec Čechy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pre IV. volebné obdobie 2012/2016 novela zo dňa 22. 9. 2014

 

Rada školy

RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO č.110

IV. volebné obdobie 2012/2016

nakoľko Mgr. Klára Vrbová bola menovaná zástupkyňou riaditeľky školy
pedagogický zbor si volil svojho zástupcu do Rady školy

dňa 2.9.2013

Mgr. Janka Vetterová predsedníčka za rodičov - Semerova
Michaela Lisická podpredsedníčka za rodičov - Semerova
Martina Vavrová členka za rodičov - Semerova
Slávka Rozenbergová členka za rodičov - Čechy
Helena Balážová členka za pracovníkov ZŠ
Jozef Staudt člen za pedagógov ZŠ
Mgr. Rút Immerova členka za pedagógov ZŠ
Daniela Litavská členka za Obec Semerovo
PaedDr. Janka Mičeková členka za Obec Semerovo
Ing. Marek Šemelák člen za Obec Semerovo
Janka Baranovičová členka za Obec Čechy

Štatút RŠ pre 4. Volebné obdobie novela z 29.5.2014 (PDF; 124 kB)

 

RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO č.110, IV. volebné obdobie 2012/2016

po voľbe zo dňa 2.7.2012

 

Bc. Janka Vetterová

predsedníčka za rodičov - Semerova

Michaela Lisická

podpredsedníčka za rodičov - Semerova

Martina Vavrová

členka za rodičov - Semerova

Slávka Rozenbergová

členka za rodičov - Čechy

Helena Balážová

členka za pracovníkov ZŠ

Jozef Staudt

člen za pedagógov ZŠ

Mgr. Klára Vrbová

zapisovateľka za pedagógov ZŠ

Daniela Litavská

členka za Obec Semerovo

PaedDr. Janka Mičeková

členka za Obec Semerovo

Ing. Marek Šemelák

člen za Obec Semerovo

Janka Baranovičová

členka za Obec Čechy

 

Štatút Rady školy pre IV. volebné obdobie

 

Rada školy

 

Rada školy pri ZŠ Semerovo č. 110

zmena od 30. 3. 2011

 

Janka Vetterová – predsedníčka za rodičov

Michaela Lisická – podpredsedníčka za rodičov

Slavka Rozenbergová – členka za rodičov

Martin Vetter – člen za rodičov

Helena Balážová – členka za pracovníkov ZŠ

Mgr. Klára Vrbová – členka za pedagógov ZŠ

Jozef Staudt – člen za pedagógov ZŠ

Daniela Litavská – členka za Obec Semerovo

Ing. Marek Šemelák – člen za Obec Semerovo

Ján Šima – člen za Obec Semerovo

Viera Jančárová – členka za Obec Čechy

 

Dokumenty:

Štatút Rady školy

Výročná správa Rady školy pri ZŠ za šk. rok 2010/2011

 
Hľadanie