Rada školy

RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO č.110

IV. volebné obdobie 2012/2016

nakoľko Mgr. Klára Vrbová bola menovaná zástupkyňou riaditeľky školy
pedagogický zbor si volil svojho zástupcu do Rady školy

dňa 2.9.2013

Mgr. Janka Vetterová predsedníčka za rodičov - Semerova
Michaela Lisická podpredsedníčka za rodičov - Semerova
Martina Vavrová členka za rodičov - Semerova
Slávka Rozenbergová členka za rodičov - Čechy
Helena Balážová členka za pracovníkov ZŠ
Jozef Staudt člen za pedagógov ZŠ
Mgr. Rút Immerova členka za pedagógov ZŠ
Daniela Litavská členka za Obec Semerovo
PaedDr. Janka Mičeková členka za Obec Semerovo
Ing. Marek Šemelák člen za Obec Semerovo
Janka Baranovičová členka za Obec Čechy

Štatút RŠ pre 4. Volebné obdobie novela z 29.5.2014 (PDF; 124 kB)

 
Hľadanie