Školské projekty

Škola je zapojená:

Projekt Socrates Comenius 1

viac informácií

Ministerstvo školstva SR – Enviroprojekt

viac informácií

Projekt INFOVEK – Otvorená škola

Projekt Otvorená škola – šport

viac informácií

Zdravie na školách

Regionálna výchova

ITV

Škola budúcnosti

Digitálni Štúrovci

PIRŠ

Škola podporujúca zdravie

Využíva prostriedky ESF

Klub škôl Environmentálneho minima

Združenie samosprávnych škôl

 
Hľadanie