Krúžky v školskom roku 2011/2012

 • Okienko do slovenčiny

  Mgr. Holubová - 1. ročník
 • Hravá angličtina

  Mgr. Holubová - 1. ročník
 • Práca s počítačom

  Mgr. Baková - 2. ročník
 • Svet poznania

  PaedDr. Velčická - 5. - 9. ročník
 • Čitateľský krúžok

  PaedDr. Velčická - 3. ročník
 • Ochranár

  p. uč. Dzurejová - 4. ročník
 • Kaleidoskop

  Mgr. Vrbová - 5. ročník
 • Práca s informáciami

  Mgr. Vrbová - 8. - 9. ročník
 • Krúžok anglického jazyka

  p. Staudt  - 5. - 9. ročník
 • Futbalový krúžok dievčatá

  p. Staudt  - 5. - 9. ročník
 • Krúžok mladých hasičov

  Mgr. Závodský  - 3. - 9. ročník
 • Šachový krúžok

  Mgr. Závodský  - 1. - 9. ročník
 • Športový krúžok

  Mgr. Lukáč - 5.-9. ročník
 • Čísla v obrazoch

  Mgr. Lukáč - 9. ročník
 • Environmentálny krúžok

  Ing. Šemeláková - 7. ročník
 • Žurnalistický krúžok

  Ing. Šemeláková/Staudt - 5.-9. ročník
 • Detský svet

  Mgr. Dianovská - 1.-4. ročník
 
Hľadanie