Zahájenie školského roka 2012/2013 v ZŠ Semerovo

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci!

1. septembra 2012 sme si pripomenuli 20. výročie schválenia Ústavy Slovenskej republiky, ktorá dala impulz na vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky. Horúce leto sa pomaličky končí ,prichádza jesenné obdobie a s ním aj začiatok nového školského roka. Od zajtra sa rozozvučia naše melódie, ktoré oznámia definitívny koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole. Želám vám všetkým, aby sa nám v škole dobre darilo, aby ste každý deň prichádzali s radosťou, veľa sa naučili a zároveň spoločne riešili čo najmenej problémov. Poďakovanie patrí našim žiakov, ktorí prázdninové dni spojili s nácvikom divadelného predstavenia Pani richtárka, s ktorým sa predstavili v rámci hodových slávností.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy.Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce. Vitajte!
Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor- testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.
Nový školský rok sa pre Vás žiakov od predchádzajúcich rokov líšiť nebude. Čakajú nás tie isté úlohy a povinnosti - dobre sa učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 1. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu. Chcem ešte pripomenúť, že pán minister školstva nezrušil vnútorný poriadok školy – teda platí naďalej.

Čo to znamená????? Dodržiavať ho, nielen počas vyučovania, ale hlavne po jeho skončení a vo večerných hodinách!!!!! Niektorí vedia, prečo to pripomínam.
Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky pre vyučovaciu prácu, jej okolie je pekné, plné zelene, všetky učebne vyupratované. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám občas nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
V tomto školskom roku pokračujeme

  • v projekte EU – tvorba nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT
  • v projekte UIPŠ Modernizácia vzdelávania na základných školách
  • plnenie medzinárodného projektu Comenius s partnerskými školami z Turecka, Grécka, Španielska a Poľska

Naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Microsoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát Microsoft IT Academy. Ministerstvo školstva SR medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 4. septembra

a prázdniny ? Je ich dosť :
jesenné od 31. októbra – do 2. novembra 2012
vianočné od 24. decembra 2012 - do 7. januára 2013
polročné jeden deň 1. februára 2013 (piatok)
jarné od 4. marca – do 8. marca 2013
veľkonočné od 28. marca – do 2. apríla 2013
letné od 1. júla – do 30. augusta 2013

V školskom roku 2012/2013 vás bude vyučovať
Mgr. Agáta Holubová tr. učiteľka – 1. ročník
Mgr. Mária Baková tr. učiteľka – 2. ročník
Mgr. Jana Dianovská tr. učiteľka – 3. ročník + ŠKD
PaedDr .Mária Velčická tr. učiteľka – 4. ročník
Lýdia Dzurejová tr. učiteľka – 5. ročník
Mgr. Klára Vrbová t r . učiteľka – 6. ročník
Jozef Staudt tr. učiteľ – 7. ročník
Ing. Petronela Šemeláková tr. učiteľka – 8. ročník
Mgr. Karol Závodský tr. učiteľ – 9. ročník
Bc. Maroš Bajla učiteľ bez triednictva, ktorého srdečne vítam
Mgr. Pavol Čurka, farár náboženská výchova
DiS. art. Ladislav Dráfi ml. Základná umelecká škola Nové Zámky vysunuté pracovisko ZŠ Semerovo
Mgr. Zdenka Vindišová zástupkyňa riaditeľky školy
a ja, ako riaditeľka školy


Pomáhať nám budú prevádzkoví pracovníci :
PAM + ekonómka + registratúra - p. Ľudmila Čelková , školník - p. Milan Jamečný,
pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková.
Školskú jedáleň riadi Ing. Marta Balážová – vedúca , kuchárkou je p. Gabriela
Baloghová, pomocné kuchárky p. K. Tóthová a J. Mellenová

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.
Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky.
Rodičom oznamujem a pozývam na Olympijský deň – budeme ho organizovať 5.9. – v stredu.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka 2012/2013. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.
Zaželajme si spoločne, aby sme v zdraví a v pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme v školských vzdelávacích
programoch priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.
Rodičom prajem trpezlivosť so svojimi deťmi - hlavne s prváčikmi a dobrú spoluprácu so školou.
Vás, milí hostia, prosím, aby ste nám pomáhali tak ako doteraz.

Na záver chcem Vám, členom Obecných zastupiteľstiev Semerovo a Čechy, členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom
detí, ktorých žiaci navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a Čiech - povedať už vopred - ďakujem.
Sme spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy za čo patrí poďakovanie vedeniam oboch obcí za vyjadrenú dôveru.
Dosť bolo úvodných slov a preto vykročme tou správnou nohou v ústrety pokračujúcej školskej reforme a s ňou spojených starostí i úspechov.

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

 
Hľadanie