Zvonenie

ZVONENIE v šk. roku 2012/2013

prispôsobené autobusovým spojom do obce Čechy

0. vyuč. hodina 7.20 8.00 5 minutová prestávka
1. vyuč. hodina 8.05 8.50 10 minutová prestávka
2. vyuč. hodina 9.00 9.45 20 minutová prestávka
3. vyuč. hodina 10.05 10.50 10 minutová prestávka
4. vyuč. hodina 11.00 11.45 10 minutová prestávka
5. vyuč. hodina 11.55 12.40 10 minutová prestávka
6. vyuč. hodina 12.50 13.35 30 minutová prestávka
7. vyuč. hodina 14.05 14.50 5 minutová prestávka
8. vyuč. hodina 14.55 15.40
 
Hľadanie