Školský rok 2006/2007

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci!

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace, v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.
Vitajte v našej škole, ktorej brány sa otvorili v takejto slávnostnej nálade po prvýkrát 1. 9. 1966 teda pred štyridsiatimi rokmi.
Teda vitajte v jubilejnom roku otvorenia našej a vašej Alma Máter, žiaci, a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. Už dávno múdri ľudia povedali, že múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou v zápase o trvalé hodnoty . S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.   Vitajte teda všetci v škole .
Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2006/2007 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi,  projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Na úvod mám zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských a medzinárodných projektov :

Najvýznamnejšie je , že americká spoločnosť Maikrosoft nás zaradila medzi progresívne svetové školy o čom svädčí aj oficiálny cerifikát, ktorý škola vlastní a patrí medzi 90 základných a stredných škôl na Slovenku s týmto označením.

Ministerstvo školstva vrámci plnenia programu INFOVEK a Školiaceho centra Infoveku nás zaradilo medzi 200 škôl na Slovensku do projektu ŠKOLA BUDÚCNOSTI.

Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme a budte hrdí na svoju školu a naše obce.

Ďalším úspechom je plnenie medzinárodného projektu SOCRATES/ COMENIUS 1 - partnerstvo škôl, ktorého koordinujúcou inštitúciou sa stala naša Semerovská škola, ktorá nahradila St. Patrik Primary School - Gortin zo Spojeného Kráľovstva, ktorá z projektu odstúpila spolu so školou z Kilmacthomas v Írsku.

Partnerskými školami zostali:

CP Nuestra Senora de la Antigua,

Cebolla, Španielsko,

Szkola Podstanova 3 , Poľsko.

Vzácnu návštevu týchto škôl privítame 16. - 20. októbra 2006 v  Semerove.

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

A som smutná z toho, ako asi hodnotí semerovská verejnosť, obyčajní ľudia našu školu, hlavne tí, ktorí chodia denne v jej blízkosti a cez prestávky počujú okrem smiechu nespratný rev, vulgárne nadávky, vidia odpadky pod oknami tried a podobne. Skúste sa zamyslieť a nájsť správne riešenie na uvedené problémy. Každý hodnotí školu zo svojho pohľadu .

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v utorok  5. septembra.

V školskom roku 2006/2007 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pán dekan - farár, učiteľka ŠKD, pani zástupkyňa a ja.

I. ročník   : Mgr. Miroslava Kiripolská
II. ročník    : Mgr.Ingeborg Reháková
III. ročník   : Mgr. Dagmar Čerháková
IV. ročník   : PaedDr. Mária Velčická
V. ročník  : Ing. Mária Baloghová
VI. ročník  :  Mgr. Helena Boldižárová
VII. ročník :   Mgr. Dušan Lukáč
VIII. ročník  :  Mgr. Richard Kiripolský
IX. ročník  : pani uč. Lýdia Dzurejová

náboženskú výchovu: PaedDr. Stanislav Šipoš, dekan-farár

výchovný poradca školy: Mgr. Ingeborg Reháková

ďalšou učiteľkou  a vychovávateľkou ŠKD: Ing. Petra Šemeláková

zástupkyňou riaditeľky školy  : Mgr. Zdena Vindišová


Pomáhať nám budú:

učtovníčka a pamistka :  p. Ľudmila Čelková

prevádzkoví pracovníci  :  p. Milan Jamečný - školník

pani upratovačky - Helena Balážová a Katarína Havlíková

pracovníčky ŠJ - Ing. Marta Balážová - vedúca

p. Gabriela Baloghová a Katarína Tóthová - kuchárky

a pomocné kuchárky p.  Mellenová a p.Lisická
Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.

Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 5. európsky deň rodičov a škôl spojený s návštevou hostí z Polska a Španielska.

Je pred nami 10 mesiacov  školského roku 2006/2007. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.

Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku :

Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.

Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

 
Hľadanie