Táto webstránka zostáva
ako „archívna web stránka školy“
na www.semerovo.eu

OFICIÁLNA STRÁNKA 
Základnej školy SEMEROVO č.110:

http://zssemerovo.edupage.org

 

 Základná škola Semerovo č. 110
941 32  SEMEROVO

držiteľka  najvyššieho ocenenia obce

CENY OBCE SEMEROVO

 

Predsavzatie pedagogického zboru ZŠ:

Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti. Preto záleží na každom učiteľovi, aby vedel a chcel realizovať seba v prospech budúcnosti.

Škola je zapojená do projektov

 • Ministerstvo školstva SR – Enviroprojekt

 • Projekt INFOVEK – Otvorená škola

 • Projekt Otvorená škola – šport

 • Zdravie na školách
 • FIT
 • 40UP

 • Regionálna výchova
 • ITV
 • Škola budúcnosti
 • Digitálni Štúrovci
 • PIRŠ
 • Škola podporujúca zdravie
 • Využíva prostriedky ESF
 • Klub škôl Environmentálneho minima
 • Združenie samosprávnych škôl
 • Projekt Záložka

 

 

 
Hľadanie