RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO od septembra 2014

IV. volebné obdobie 2012/2016

od 30. 9. 2014

Mgr. Jana Vetterová predsedníčka za rodičov - Semerova
Michaela Lisická podpredsedníčka za rodičov - Semerova
Martina Vavrová členka za rodičov - Semerova
Mgr. Slávka Rozenbergová členka za rodičov - Čechy
Helena Balážová členka za pracovníkov ZŠ
Mgr. Rút Immerová zapisovateľka za pedagógov ZŠ
Mgr. Dagmar Jančigová členka za pedagógov ZŠ
Ing. Marek Vetter člen za Obec Semerovo
Ing. Marek Šemelák člen za Obec Semerovo
Marián Kasák člen za Obec Semerovo
Janka Baranovičová členka za Obec Čechy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pre IV. volebné obdobie 2012/2016 novela zo dňa 22. 9. 2014

 
Hľadanie