Táto webstránka zostáva
ako „archívna web stránka školy“
na www.semerovo.eu

OFICIÁLNA STRÁNKA 
Základnej školy SEMEROVO č.110:

http://zssemerovo.edupage.org

 

 Základná škola Semerovo č. 110
941 32  SEMEROVO

držiteľka  najvyššieho ocenenia obce

CENY OBCE SEMEROVO

 

Predsavzatie pedagogického zboru ZŠ:

Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti. Preto záleží na každom učiteľovi, aby vedel a chcel realizovať seba v prospech budúcnosti.

Projekt PRINED

 
Hľadanie