Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Vážení páni starosta, milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2014/2015. Zvlášť vítam našich prváčikov, poobzerajte sa dookola, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Tu pred celou školou nám to dokážete. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov.
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka bude zážitkovým učením. Spomienky na predkov a zvyky regiónu v originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu.
Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.
Poprosím Vás privítajte našich prváčikov a odovzdajte im upomienkové darčeky.
Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako tvrdo musím povedať, že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu.

V jednotlivých ročníkoch Vás budú vyučovať :
1. ročník Mgr. Dagmar Jančigová,
2. ročník PaedDr. Mária Velčická,
3. ročník Mgr. Agáta Holubová, zastupovať počas PN ju bude PaedDr. Ondrej Mlynek, ktorého zároveň vítam v našom pedagogickom zbore,
4. ročník + ŠKD Mgr. Jana Dianovská,
5. ročník Mgr. Maroš Bajla,
6. ročník Mgr. Rút Immerová,
7. ročník Mgr. Karol Závodský,
8. ročník Mgr. Katarína Haulíková,
9. ročník Ing. Petronela Šemeláková,
náboženskú výchovu Mgr. Pavol Čurka, farár,

PaedDr. Vlasta Hrabovská, bude zastupovať jeden miesiac,a ja ako poverená riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy a vedúca projektu PRrojekt INkluzívnej Edukácie PRINED,

+ 5 nových zamestnancov projektu PRINED.

Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešíme sa na spoluprácu s obcami Čechy a Semerovo, ktoré tvoria náš spoločný školský obvod, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci. Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 139 žiakov. Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť zo všetkých síl ako poverená riaditeľka školy do výsledku II. kola voľby riaditeľky.
Cez prázdniny sa nám podarilo zabezpečiť dve interaktívne tabule a môžem k spokojnosti konštatovať, že v každej triede budeme mať interaktívnu tabuľu. Pre prváčikov do obnovenej triedy sa nám podarilo zabezpečiť aj novú klasickú tabuľu a vďaka rodičom ju celú vymaľovať. Náš zriaďovateľ Obec Semerovo zabezpečil nový šporák do školskej kuchyne a zahájil výstavbu 300 bm zdevastovaného oplotenia nášho školského areálu.
Musíme si však uvedomiť, že dlhoročná snaha obce a vedenia školy pri odstraňovaní havarijného stavu našich budov v spolupráci s MŠ SR a KŠÚ v predošlých rokoch, všetko nevyriešilo a musíme vynakladať veľké úsilie pri pokračovaní obnovy budov a jej technického stavu. Výstavba našej školy a školského areálu sa zahájila v roku 1964, to znamená že v roku 2014 je to už 50. výročia zahájenia výstavby. Preto si Vážme celý priestor školy a spoločne ho ochraňujme.
Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

Mgr. Klára Vrbová, poverená riaditeľka školy

 
Hľadanie