RADA ŠKOLY zloženie od 13. decembra 2014

Mgr. Jana Vetterová

 

predsedníčka

 

za rodičov - Semerova

Michaela Lisická

 

podpredsedníčka

 

za rodičov - Semerova

Martina Vavrová

 

členka

 

za rodičov - Semerova

Mgr. Slávka Rozenbergová

 

členka

 

za rodičov - Čechy

Helena Balážová

 

členka

 

za pracovníkov ZŠ

Mgr. Rút Immerová

 

zapisovateľka

 

za pedagógov ZŠ

Mgr. Dagmar Jančigová

 

členka

 

za pedagógov ZŠ

Ing. Peter Čelko

 

člen

 

za Obec Semerovo

Ing. Peter Balogh

 

člen

 

za Obec Semerovo

Ing. Marek Vetter

 

člen

 

za Obec Semerovo

Janka Baranovičová

 

členka

 

za Obec Čechy

Štatút rady školy pri ZŠ Semerovo úprava po 13. 12. 2014

 
Hľadanie