Táto webstránka zostáva
ako „archívna web stránka školy“
na www.semerovo.eu

OFICIÁLNA STRÁNKA 
Základnej školy SEMEROVO č.110:

http://zssemerovo.edupage.org

 

 Základná škola Semerovo č. 110
941 32  SEMEROVO

držiteľka  najvyššieho ocenenia obce

CENY OBCE SEMEROVO

 

Predsavzatie pedagogického zboru ZŠ:

Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti. Preto záleží na každom učiteľovi, aby vedel a chcel realizovať seba v prospech budúcnosti.

Projekt PRINED

 

Ahoj školský rok 2014/2015!

 

Ďakujeme

Ďakujeme za darovanie 2 % z daní pre Rodičovské združenie pri ZŠ

 

Ahoj nový školský rok!

 

Propagačné materiály, správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (PDF, 1,9 MB)

Správa o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2013 (PDF; 7,2 MB)

Propagačný materiál školy (2014) (PDF; 2,5 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2012 (PDF; 767 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 (PDF, 3,3 MB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. r. 2011/12

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2011 (PDF; 6,1 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2010 (PDF; 6,7 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2009 (PDF; 3 MB)

Správa o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2013
 

Škola je zapojená do projektov

  • Ministerstvo školstva SR – Enviroprojekt

  • Projekt INFOVEK – Otvorená škola

  • Projekt Otvorená škola – šport

  • Zdravie na školách
  • FIT
  • 40UP

  • Regionálna výchova
  • ITV
  • Škola budúcnosti
  • Digitálni Štúrovci
  • PIRŠ
  • Škola podporujúca zdravie
  • Využíva prostriedky ESF
  • Klub škôl Environmentálneho minima
  • Združenie samosprávnych škôl
  • Projekt Záložka

 

 

 
Hľadanie