Plán práce žiackeho parlamentu na školský rok 2012/2013

September:

-         privítanie nového školského roka

-         ustanovenie žiackeho školského parlamentu


Október:

-         Šarkaniáda

-         Európsky deň rodičov a škôl

-         Deň starých rodičov (14.10.2012) /príhovor v škol.rozhlase/

-         Deň jablkaNovember:

-         Imatrikulácie prvákov

-         Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.2012) /plagát a príhovor/December:

-         vianočno-zimná výzdoba

-         MikulášJanuár:

-         maškarný ples

-         zhodnotenie polročnej práce ŽPFebruár:

-         Valentínsky deň – výzdoba tried, príprava valentíniekMarec:

-         mesiac knihy

-         Deň učiteľov

-         Deň vodyApríl:

-         Deň narcisov – liga proti rakovine

-         Deň Zeme

-         Mesiac lesovMáj:

-         Deň matiek – kultúrne popoludnie, vyhotovenie pozdravov matkám

-         Deň otcovJún:

-         MDD- súťaže

-         Letná akadémia

-         Rozlúčka s deviatakmi

 

 
Hľadanie