Krúžky v šk. r. 2013/2014

 

Krúžky v školskom roku 2012/2013

 • Čitateľský  krúžok

  vedúca: PaedDr. Mária Velčická
 • Detský  svet

  vedúca: Mgr. Jana Dianovská
 • Environmentálny  krúžok

  vedúca: Ing. Petronela Šemeláková

 • Futbalový  krúžok  dievčatá

  vedúci: Jozef Staudt
 • Hravá angličtina

  vedúca: Mgr. Agáta Holubová
 • Kaleidoskop

  vedúca: Mgr. Klára Vrbová
 • Krúžok  anglického  jazyka

  vedúci: Jozef Staudt

 • Krúžok  mladých  hasičov

  vedúci: Mgr. Karol Závodský
 • Ochranár

  garant: Lýdia Dzurejová
 • Okienko  do  slovenčiny

  vedúca: Mgr. Agáta Holubová
 • Práca  s  informáciami

  vedúca: Mgr. Klára Vrbová
 • Práca  s  počítačom

  vedúca: Mgr. Mária Baková
 • Svet  poznania

  vedúca: PaedDr. Mária Velčická
 • Šachový  krúžok

  vedúci: Mgr. Karol Závodský
 • Športový  krúžok

  vedúci: Mgr. Maroš Bajla
 • Žurnalistický  krúžok

  vedúca: Ing. Petronela Šemeláková
Krúžok  mladých  hasičov
 

Krúžky v školskom roku 2011/2012

 • Okienko do slovenčiny

  Mgr. Holubová - 1. ročník
 • Hravá angličtina

  Mgr. Holubová - 1. ročník
 • Práca s počítačom

  Mgr. Baková - 2. ročník
 • Svet poznania

  PaedDr. Velčická - 5. - 9. ročník
 • Čitateľský krúžok

  PaedDr. Velčická - 3. ročník
 • Ochranár

  p. uč. Dzurejová - 4. ročník
 • Kaleidoskop

  Mgr. Vrbová - 5. ročník
 • Práca s informáciami

  Mgr. Vrbová - 8. - 9. ročník
 • Krúžok anglického jazyka

  p. Staudt  - 5. - 9. ročník
 • Futbalový krúžok dievčatá

  p. Staudt  - 5. - 9. ročník
 • Krúžok mladých hasičov

  Mgr. Závodský  - 3. - 9. ročník
 • Šachový krúžok

  Mgr. Závodský  - 1. - 9. ročník
 • Športový krúžok

  Mgr. Lukáč - 5.-9. ročník
 • Čísla v obrazoch

  Mgr. Lukáč - 9. ročník
 • Environmentálny krúžok

  Ing. Šemeláková - 7. ročník
 • Žurnalistický krúžok

  Ing. Šemeláková/Staudt - 5.-9. ročník
 • Detský svet

  Mgr. Dianovská - 1.-4. ročník
 
Hľadanie