Vyhlásenie o prístupnosti

Táto webová stránka je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java appletov a JavaScript skriptov. Je definovaná v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál bol validovaný aj službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Táto webová stránka splňuje pravidlá prístupnosti podľa Výnosu o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.] s nasledovnými výnimkami:

  1. archívna stránka z technických dôvodov nespĺňa pravidlá prístupnosti,
  2. prechodne chýba preklad povinných položiek do angličtiny.
 
Hľadanie