Triedy

Zoznam žiakov ZŠ šk. r. 2013/2014

stav k 1. 2. 2014 = 139 žiakov

1. trieda - počet žiakov: 17 - triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Podhorová

Jakub Bujdák, Radovan Duchoň, Dominika Havlíková, Cynthia Ištóková, Boris Kalina, Vivien Králová, Sebastián Krausz, Yevhenii Lapsiuk,
Michael Mirga, Viktória Mokrášová, Dominik Polhoš, Dávid Polhoš, Martina Polhošová, Daniel Šlechta, Karel Tancoš, Sebastián Žiga, Sabrina Žigová

2. trieda - počet žiakov: 15 - triedna učiteľka: Mgr. Agáta Holubová

Chanel Ema Beňová, David Gábor, Kevin Gažik, Sabína Hamranová, Dominik Hatala, Nikolas Mirga, Patrik Polhoš, Anton Rigó, Vivien Szulcsányiová,
Miloš Šulák, Sofia Žigová, Róbert Lebó, Samuel Polhoš, Slavomír Tancoš, , Natália Szilvasyová, Lucia Uzsáková - odsťahovala sa

3. trieda - počet žiakov: 13 - triedna učiteľka: PaedDr. Mária Velčická

Adam Bohoš, Tamara Gašparíková, Adrián Havlík, Zuzana Mandíková, Anton Polhoš, Marianna Rigóová, Patrik Rodný, Sabina Rozenbergová,
Roman Šemelák, Skarleta Žigová, Natália Štibrányová, David Gažik, Petra Polhošová

4. trieda - počet žiakov: 12 - triedna učiteľka: Mgr. Jana Dianovská

Karin Baranovičová, Nikoleta Dráfiová, Liliana Ivaničová, Laura Knižatová, Eliška Laktišová, Emília Mirgová, Lucia Polhošová, Hugo Mikuláš Stétz, Alexandra Šemeláková, Nikoleta Žigová, Karol Gažik, Marianna Sipková

5. trieda - počet žiakov: 19 - triedna učiteľka: Mgr. Rút Immerová

Karen Baloghová, Monika Dianovská, Viktória Filipová, Ivana Gažíková, Adrián Havlík, Natália Havlíková, Eliška Jakabová, Oliver Krupanský, Vladyslav Lapsiuk, Romana Norovská, Arleta Mária Pilná, Jozef Polhoš, Sophia Rozenbergová, Viktória Várniková, Marek Vetter, Matúš Vetter, Kristián Žiga, Mária Žigová, Anna Mária Szilvasyová, Lucia Kucharovičová - odsťahovala sa

6. trieda - počet žiakov: 16 - triedny učiteľ: Mgr. Karol Závodský

Barbara Bujdáková, Sofia Györeová, Patrik Hatala, Roman Kalina, Jakub Laktiš, Barbora Luptáková, Štefan Mandík, Peter Molnár, Milan Oračko, Zuzana Polhošová, Veronika Rigóová, Terézia Rigóová, Jakub Slobodník, Adam Vetter, Nikola Tancošová, Lukáš Zelenický, Karin Peczenová - odsťahovala sa

7. trieda - počet žiakov: 16 - triedna učiteľka: Mgr. Katarína Haulíková

Kristián Bradáč, Peter Cimbalík, František Dráfi, Adrián Hatala, Diana Hatalová, Patrik Janíček, Lukáš Knižat, Kristián Kontra, Sofia Králová, Patrícia Lisická, Mário Polhoš, Tereza Šemeláková, Karolína Vavrová, Simona Sipková, Jenifer Szuriová, Kristína Žigová

8. trieda - počet žiakov: 14 - triedny učiteľ: Jozef Staudt

Matej Baláž, Petra Filipová, Sebastián Havlík, Matej Kráľ, Lenka Laktišová, Radka Lisická,, Nikolas Mirga, Patrik Norovský,. Stanislav Polhoš, Vanesa Polhošová, Annamária Rigóová, Sofia Rozenbergová, Jaroslav Vetter, Viktória Alaxová

9. trieda - počet žiakov: 17 - triedna učiteľka: Ing. Petronela Šemeláková

Slavko Bohoš, Veronika Dianovská, Mária Dráfiová, Vanessa Garaiová, Dominika Hatalová, Natália Hatalová, Bianka Ivanová, Richard Krupanský, Radka Otrubová, Lukáš Polhoš, Nikola Richterová, Nicolas Rozenberg, Filip Štibrány, Denis Šulc, Lukáš Várnik, Adam Zelenický, Nikoleta Györeová

 

Zoznam žiakov ZŠ šk. r. 2012/2013

1. ročník:

Beňová  Chanel Ema, Gábor David, Gažik Kevin, Hamranová Sabína, Hatala Dominik, Mirga Nikolas, Polhoš Patrik, Polhošová Martina, Rigó Anton, Südi Miroslav, Szulcsányiová Vivien, Šulák Miloš, Žiga Adrián, Žigová Sofia

2. ročník:

Bohoš  Adam, Gašparíková Tamara, Havlík Adrián, Mandíková Zuzana, Oračko Slavomír, Polhoš Anton, Polhoš Samuel, Rigóová Marianna, Rodný Patrik, Rozenbergová Sabina, Šemelák Roman, Štibrányová Natália, Žigová Skarleta

3. ročník:

Baranovičová Karin, Gažik David, Havlíková Vanesa, Ivaničová Liliana, Kasák Michal, Knižatová Laura, Laktišová Eliška, Mirgová Emília, Polhošová Lucia, Polhošová Petra, Sipková   Marianna, Stétz Hugo Mikuláš, Šemeláková Alexandra, Žigová Nikoleta

4. ročník:

Baloghová  Karen, Dianovská Monika, Filipová Viktória, Gažik Karol, Havlík Adrián, Havlíková Natália, Jakabová Eliška, Krupanský Oliver, Kucharovičová  Lucia, Norovská Romana, Pilná  Arleta Mária, Polhoš Jozef, Rozenbergová Sophia, Tancoš Karel, Várniková Viktória,  Vetter Marek, Vetter Matúš, Žiga Kristián

5. ročník:

Bujdáková Barbara, Gažíková Ivana, Györeová Sofia, Haládiková Rebeka, Hatala Patrik, Kalina Roman, Laktiš Jakub, Lebó Róbert, Luptáková Barbora, Mandík  Štefan, Molnár Peter, Oračko Milan, Peczenová Karin, Polhošová Zuzana, Rigóová Terézia, Rigóová Veronika, Slobodník  Jakub, Südiová  Annamária, Vetter  Adam, Zelenický Lukáš, Žigová Mária

6. ročník:

Cimbalík Peter, Hatala Adrián, Hatalová  Diana, Janíček Patrik,  Knižat  Lukáš, Kontra Kristián, Králová  Sofia, Lisická Patrícia, Polhoš Mário, Sipková Simona, Šemeláková Tereza, Vavrová Karolína

7. ročník:

Alaxová  Viktória, Baláž Matej, Filipová Petra, Havlík  Sebastián, Kráľ Matej, Laktišová Lenka, Lisická Radka, Mirga Nikolas, Norovský Patrik, Polhoš Stanislav, Polhošová Vanesa, Rigóová Annamária, Rozenbergová Sofia, Vetter Jaroslav, Žigová  Kristína

8. ročník:

Bohoš Slavko, Dianovská Veronika, Ďuráčová Lenka, Garaiová Vanessa, Györeová Nikoleta, Hatalová Natália, Hatalová Dominika, Ivanová Bianka, Krupanský  Richard, Otrubová Radka, Polhoš Lukáš, Porubčanová Scarlett,  Richterová Nikola, Rozenberg Nicolas, Štibrány Filip, Šulc Denis,  Várnik Lukáš, Zelenický  Adam

9. ročník:

Baloghová  Patrícia, Bogár  Patrik, Čaplák Filip, Ďuráčová  Katarína, Ďurkovská Martina, Filip  Michal, Gašparík  Marek, Havlík  Kristián, Kontrová  Veronika, Kučerová  Michaela, Laktišová  Monika, Lénárdová  Lenka, Lénárdová  Veronika, Mokrášová  Slávka, Pilný  Damián, Tancošová  Nikola

 

Zoznam žiakov vo formáte .pdf (veľkosť: 35,4 kb)

Zoznam žiakov vo formáte .doc (veľkosť 49,5 kb)

ROZVRH HODÍN

 

Zoznam žiakov ZŠ v šk.roku 2011/2012

1. ročník

1 ročník

Tr. učiteľka Mgr. Agáta Holubová
Bohoš Adam, Gašparíková Tamara, Havlík Adrián, Mandíková Zuzana, Oračko Slavomír, Polhoš Anton, Polhoš Samuel, Rigóová Marianna, Rodný Patrik, Rozenbergová Sabina, Šemelák Roman, Žigová Skarleta

Rozvrh hodín

 

2. ročník

2. ročník

Tr. učiteľka Mgr. Mária Baková
Baranovičová Karin, Dráfiová Nikoleta, Gažik David, Havlíková Vanesa, Ivaničová Liliana, Kasák Michal, Knižatová Laura, Laktišová Eliška, Mirgová Emília, Polhošová Lucia, Stétz Hugo Mikuláš, Šemeláková Alexandra, Žigová Nikola

Rozvrh hodín

 

3. ročník

3. ročník

Tr. učiteľka PaedDr. Mária Velčická

Baloghová Karen, Dianovská Monika, Filipová Viktória, Havlík Adrián, Havlíková Natália, Jakabová Eliška, Krupanský Oliver, Norovská Romana, Pilná Arleta Mária, Polhoš Jozef, Polhošová Petra, Rozenbergová Sophia, Tancoš Karel, Várniková Viktória, Vetter Marek, Vetter Matúš, Žiga Kristián,
Tancoš Karel študuje v zahraničí

Rozvrh hodín

 

4. ročník

4. ročník

tr. učiteľka Lýdia Dzurejová
Bujdáková Barbara, Gažik Karol, Gažíková Ivana, Györeová Sofia, Haládiková Rebeka, Hatala Patrik, Kalina Roman, Laktiš Jakub, Lebó Róbert, Luptáková Barbora, Mandík Štefan, Molnár Peter, Oračko Milan, Peczenová Karin, Polhošová Zuzana, Rigóová Terézia, Rigóová Veronika, Slobodník Jakub, Südiová Annamária, Vetter Adam, Zelenický Lukáš,
Žigová Mária, Žiak Róbert Lebó študuje v zahraničí

Rozvrh hodín

 

5. ročník

5. ročník

tr. učiteľka Mgr. Klára Vrbová
Bradáč Kristián, Cimbalík Peter, Dráfi František, Hatala Adrián, Hatalová Diana, Janíček Patrik, Knižat Lukáš, Kontra Kristián, Králová Sofia, Lisická Patrícia, Polhoš Mário, Szuriová Jenifer, Šemeláková Tereza, Škorvagová Veronika, Vavrová Karolína

Rozvrh hodín

 

6. ročník

6. ročník

tr. učiteľ Mgr. Dušan Lukáč
Baláž Matej, Filipová Petra, Havlík Sebastián, Horváth Nikolas, Kráľ Matej, Laktišová Lenka, Lisická Radka, Mirga Nikolas, Norovský Patrik, Polhoš Stanislav, Polhošová Vanesa, Rigóová Annamária, Rozenbergová Sofia, Vetter Jaroslav, Žigová Kristína, Romana Zavadzanová

Rozvrh hodín

 

7. ročník

7. ročník

tr. učiteľka Ing. Petronela Šemeláková
Bohoš Slavko, Dianovská Veronika, Dráfiová Mária, Ďuráčová Lenka, Garaiová Vanessa, Györeová Nikoleta, Hatalová Natália, Hatalová Dominika, Ivanová Bianka, Krupanský Richard, Otrubová Radka, Polhoš Lukáš, Richterová Nikola, Rozenberg Nicolas, Štibrány Filip, Šulc Denis, Tomaštíková Diana, Várnik Lukáš, Zelenický Adam

Rozvrh hodín

 

8. ročník

8. ročník

tr. učiteľ Mgr. Karol Závodský
Baloghová Patrícia, Bogár Patrik, Čaplák Filip, Ďurkovská Martina, Filip Michal, Gábor Jozef, Gáborová Simona, Gašparík Marek, Havlík Kristián, Kontrová Veronika, Kučerová Michaela, Laktišová Monika, Lénárdová Lenka, Lénárdová Veronika, Mokrášová Slávka, Pilný Damián, Porubčanová Scarlett, Tancošová Nikola, Tamara Zavadzanová,
Nikola Tancošová študuje v zahraničí,

Rozvrh hodín

 

9. ročník

9. ročník

tr. učiteľ Jozef Staudt
Ďuráč Dalibor, Ďuráčová Katarína, Gašparíková Nikola, Hatala Tomáš, Hatalová Natália, Mokrášová Natália, Šáteková Kristína, Žigová Kristína

Rozvrh hodín

 
Hľadanie