Krúžky v školskom roku 2012/2013

 • Čitateľský  krúžok

  vedúca: PaedDr. Mária Velčická
 • Detský  svet

  vedúca: Mgr. Jana Dianovská
 • Environmentálny  krúžok

  vedúca: Ing. Petronela Šemeláková

 • Futbalový  krúžok  dievčatá

  vedúci: Jozef Staudt
 • Hravá angličtina

  vedúca: Mgr. Agáta Holubová
 • Kaleidoskop

  vedúca: Mgr. Klára Vrbová
 • Krúžok  anglického  jazyka

  vedúci: Jozef Staudt

 • Krúžok  mladých  hasičov

  vedúci: Mgr. Karol Závodský
 • Ochranár

  garant: Lýdia Dzurejová
 • Okienko  do  slovenčiny

  vedúca: Mgr. Agáta Holubová
 • Práca  s  informáciami

  vedúca: Mgr. Klára Vrbová
 • Práca  s  počítačom

  vedúca: Mgr. Mária Baková
 • Svet  poznania

  vedúca: PaedDr. Mária Velčická
 • Šachový  krúžok

  vedúci: Mgr. Karol Závodský
 • Športový  krúžok

  vedúci: Mgr. Maroš Bajla
 • Žurnalistický  krúžok

  vedúca: Ing. Petronela Šemeláková
Krúžok  mladých  hasičov
 
Hľadanie