RADA ŠKOLY pri ZŠ SEMEROVO č.110, IV. volebné obdobie 2012/2016

po voľbe zo dňa 2.7.2012

 

Bc. Janka Vetterová

predsedníčka za rodičov - Semerova

Michaela Lisická

podpredsedníčka za rodičov - Semerova

Martina Vavrová

členka za rodičov - Semerova

Slávka Rozenbergová

členka za rodičov - Čechy

Helena Balážová

členka za pracovníkov ZŠ

Jozef Staudt

člen za pedagógov ZŠ

Mgr. Klára Vrbová

zapisovateľka za pedagógov ZŠ

Daniela Litavská

členka za Obec Semerovo

PaedDr. Janka Mičeková

členka za Obec Semerovo

Ing. Marek Šemelák

člen za Obec Semerovo

Janka Baranovičová

členka za Obec Čechy

 

Štatút Rady školy pre IV. volebné obdobie

 
Hľadanie