Školský rok 2000/2001

Školský rok 2000/2001


Prvým dňom školského roka 2000/2001 bol pre nás 4. september 2000, nastúpilo 176 žiakov v deviatich triedach.

I. ročník – PaedDr. Mária Velčická, 22 žiakov

II. ročník – PaedDr. Jana Mičeková, 19 žiakov

III. ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská, 18 žiakov

IV. ročník – Mgr. Ingeborg Reháková, 21 žiakov

V. ročník – Viktória Poláková, 20 žiakov

VI. ročník – Mgr. Beáta Makatová, 21 žiakov

VII. ročník – Lýdia Dzurejová, 18 žiakov

VIII. ročník – Mgr. Joyef Dráfy, 20 žiakov

IX. ročník – Ing. Mária Baloghová, 18 žiakov

výchovný poradca - Mgr. Richard Kiripolský

ŠKD - Štefánia Ujváriová

Na materskú dovolenku nastúpila Mgr. Ľubica Zubová.

V utorok 21. 9. našu školu navštívili hostia z Dánska. Jedenásť stredoškolákov so svojimi pedagógmi, ktorí na Slovensku absolvovali výmenný študijný pobyt v rámci projektu Socrates, boli prijatí starostom v obradnej miestnosti, vypočuli si zaujímavé informácie o obci o našom projekte Región v škole, potešili sa našim programom a všetky zážitky nám zdokumentovali do našej školskej kroniky.

Za najlepších žiakov jednotlivých tried boli vyhodnotení : I. roč. Katarína Jagerčíková, II. roč. Jana Havlíková, III. Roč. Simona Gulišová, IV. roč. Andrej Kiripolský, V. roč. Tomáš Balogh, VI. roč. Lucia Jagerčiková, VII.  Ľubka Havlíková, VIII. Dana Havlíková, IX. roč. Ľuboš Hatala. Cena najúspešnejšieho žiaka školy bola udelená Slavomírovi Takáčovi z ôsmeho ročníka – úspešnému riešiteľovi geografickej olympiády, fyzikálnej olympiády, pytagoriády.

Žiaci reprezentovali školu v rôznych súťažiach regionálneho až celoslovenského charakteru. Andrej Kiripolský zvíťazil v celoštátnej výtvarnej súťaži Turecké boje na Slovensku a postúpil do celoštátneho kola súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Medzi najlepších riešiteľov matematickej súťaže MAKS sa zaradili Martin Bajla, Andrej Kiripolský,  Radana Matějíčková, Romana Miháliková, Daniel Hatala, Maroš Naď, Elena Sengeveinová, Lea Tunegová, Miroslav Korytiak, na druhom mieste skončili Adam Gašparík a Patrik Parady. Dominika Lakatošová získala tretie miesto v krajskej súťaži v speve folklórnych piesní. M. Šima zvíťazil v okresnom kole atletickej súťaže, K. Nagy vyhral okresné kolo výtvarnej súťaže Naše mesto, naša vlasť očami detí. Druhé miesto v okrese obsadilo družstvo futbalistov v zložení: J. Tomaštík, R. Vörös, M. Vörös, J. Danko, Ľ. Hatala, M. Kuki, M. Šima, R. Škorvaga, E. Preložník, I. Lukáč, L. Kuki,. Na treťom mieste v okrese skončili reprezentantky vo vybíjanej dievčat: J. Mellenová, E. Hanáková, M. Árvorá, D. Árvová, N. Cagáňová, I. Balážová, B. Haládiková, D. Janíčeková, L. Jagerčíková, P. Bodzionyová, R. Miháliková, R. Matějíčková. Tretie miesto v okresnom kole obsadila aj družina mladých zdravotníkov S. Takáč, M. Richter, B. Bodzionyová, P. Matějíčková, L. Hanáková, Ľ. Nagyová.

Najdôležitejšie udalosti

V dňoch 16. – 21. októbra sa 34 žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnilo školy v prírode  v stredisku ATC Stará Turá – Dubník. Od 23. do 27. októbra sa v rámci úvodu celoslovenského projektu Škola podporujúca zdravie konal týždeň zdravej výživy, do ktorého sa zapojili pedagogickí pracovníci so žiakmi všetkých ročníkov. Na prelome novembra a decembra sa v novozámockej plavárni konal plavecký výcvik pre žiakov 2. až 4. ročníka.  Týždeň pred Vianocami museli v okrese Nové Zámky vyhlásiť chrípkové prázdniny, tradičnú vianočnú akadémiu 15. 2. sme však predsa stihli. Dňa 2. marca naša škola zorganizovala prednášku Dr. Ruženy Horylovej pre pedagógov štyroch základných škôl na tému alternatívne formy vyučovania a nové poznatky vo výskume mozgu. Počas jarných prázdnin sa učitelia ZŠ zúčastnili na jarných  metodických dňoch organizovaných MO OŠMaTK, kde si doplnili vedomosti vo svojich aprobáciách. Koncom marca sme si na spoločnej oslave pripomenuli Deň učiteľov. Koniec školského roka žiakom spestrili poznávacie výlety do Komárna, Patiniec a Hurbanova (prvý stupeň) a  Môťovej a  Zvolena (druhý stupeň). Za kultúrou žiaci cestovali do nitrianskeho divadla.

Na jeseň 2000 a v júni 2001 sa v škole organizoval zber papiera. Jesenné kolo vyhrali deviataci, z jednotlivcov boli najlepší Š. Ďuráč a V. Ďuráčová. V lete boli najúspešnejšími zberateľmi šiestaci, najlepší z nich M. Kečkéš sa stal i víťazom v kategórii jednotlivcov.

 
Hľadanie