Rada školy

 

Rada školy pri ZŠ Semerovo č. 110

zmena od 30. 3. 2011

 

Janka Vetterová – predsedníčka za rodičov

Michaela Lisická – podpredsedníčka za rodičov

Slavka Rozenbergová – členka za rodičov

Martin Vetter – člen za rodičov

Helena Balážová – členka za pracovníkov ZŠ

Mgr. Klára Vrbová – členka za pedagógov ZŠ

Jozef Staudt – člen za pedagógov ZŠ

Daniela Litavská – členka za Obec Semerovo

Ing. Marek Šemelák – člen za Obec Semerovo

Ján Šima – člen za Obec Semerovo

Viera Jančárová – členka za Obec Čechy

 

Dokumenty:

Štatút Rady školy

Výročná správa Rady školy pri ZŠ za šk. rok 2010/2011

 
Hľadanie