Táto webstránka zostáva
ako „archívna web stránka školy“
na www.semerovo.eu

OFICIÁLNA STRÁNKA 
Základnej školy SEMEROVO č.110:

http://zssemerovo.edupage.org

 

 Základná škola Semerovo č. 110
941 32  SEMEROVO

držiteľka  najvyššieho ocenenia obce

CENY OBCE SEMEROVO

 

Predsavzatie pedagogického zboru ZŠ:

Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti. Preto záleží na každom učiteľovi, aby vedel a chcel realizovať seba v prospech budúcnosti.

Propagačné materiály, správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (PDF, 1,9 MB)

Správa o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2013 (PDF; 7,2 MB)

Propagačný materiál školy (2014) (PDF; 2,5 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2012 (PDF; 767 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 (PDF, 3,3 MB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. r. 2011/12

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2011 (PDF; 6,1 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2010 (PDF; 6,7 MB)

Správa o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2009 (PDF; 3 MB)

Správa o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva za rok 2013
 
Hľadanie