Pedagogický zbor šk.rok 2011/12

PaedDr. Vlasta Hrabovská riaditeľka školy

Mgr. Zdenka Vindišová zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Agáta Holubová tr. učiteľka – 1. ročník

Mgr. Mária Baková tr. učiteľka – 2. ročník

PaedDr. Mária Velčická tr. učiteľka – 3. ročník

Lýdia Dzurejová tr. učiteľka – 4. ročník

Mgr. Klára Vrbová tr. učiteľka – 5. ročník

Mgr. Dušan Lukáč tr. učiteľ – 6. ročník

Ing. Petronela Šemeláková tr. učiteľka – 7. ročník

Mgr. Karol Závodský tr. učiteľ – 8. ročník

Jozef Staudt tr. učiteľ – 9. ročník

Mgr. Jana Dianovská školský klub detí

Mgr. Pavol Čurka farár – náboženská výchova

Pedagogický zbor v šk.r. 2011/2012

Hudobný odbor

Ladislav Dráfi
Základná umelecká škola
ul. SNP č. 5
940 60 Nové Zámky
Vysunuté pracovisko S e m e r o v o

Ostatní pracovníci školy

Ing. Marta Balážová vedúca ŠJ

Gabriela Baloghová kuchárka

Katarína Tóthová, Júlia Mellenová pomocné kuchárky

Ľudmila Čelková účtovníctvo, mzdy, registratúra, administratíva

Milan Jamečný školník

Helena Balážová pomocná sila

Katarína Havlíková pomocná sila

 
Hľadanie