Základné údaje

  • Základná škola Semerovo č. 110, 941 32 SEMEROVO, s právnou subjektivitou od 1. 1. 2002
  • IČO: 37860810, DIČ: 2021605641

  • Základná škola je spoločným školským obvodom obcí Semerovo – Čechy

  • Zriaďovateľ : Obec Semerovo

  • Riaditeľka školy : PaedDr. Janka MIČEKOVÁ, mobil: 0904 269 366 e-mail:
  • Zástupca riad. školy : PaedDr. Ondrej MLYNEK

Menovací dekrét riaditeľky ZŠ Semerovo PaedDr. Janky Mičekovej

Poverenie výkonom riaditeľky ZŠ Mgr. Kláry VRBOVEJ od 1.7.2014

Oznámenie odchádzajúcej riaditeľky ZŠ PaedDr. Vlasty Hrabovskej

Poďakovanie Obcí pri odchode do dôchodku riaditeľky ZŠ PaedDr. Vlasty Hrabovskej

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov

  • Elementárna škola v obci Semerovo bola založená v roku 1780 a škola bez prerušenia funguje až do súčasnosti.
  • Škola je podporovaná a zapojená do projektov EÚ, MŠ SR.

 

 
Hľadanie