Projekty

Školské projekty

Škola je zapojená:

Projekt Socrates Comenius 1

viac informácií

Ministerstvo školstva SR – Enviroprojekt

viac informácií

Projekt INFOVEK – Otvorená škola

Projekt Otvorená škola – šport

viac informácií

Zdravie na školách

Regionálna výchova

ITV

Škola budúcnosti

Digitálni Štúrovci

PIRŠ

Škola podporujúca zdravie

Využíva prostriedky ESF

Klub škôl Environmentálneho minima

Združenie samosprávnych škôl

 

Projekt Lapis program Socrates

 
Viac článkov...
Hľadanie